Tijdsduur en afwisseling beeldschermwerk

Het Arbobesluit stelt de richtlijn dat beeldschermwerk na 2 uur moet worden afgewisseld. Op deze manier wordt ernaar gestreefd dat werknemers niet de gehele dag achter een beeldscherm zitten. Beeldschermwerk is immers passief en repetitief (stilzitten, continu kijken naar het beeldscherm, continu klikken en/of typen).

Teveel en te vaak op schermen kijken kan op lange termijn echt zorgen voor oogproblemen. Daarom is het advies om na 20 minuten beeldschermtijd, 20 seconden in de verte te kijken. Zo krijgen je ogen rust.

Thuiswerken en ergonomie

Lang niet iedereen heeft thuis een ingerichte kantoorwerkplek. Daardoor is het lastiger om een goede werkhouding te vinden. Met mogelijk nek- en schouderklachten als gevolg. Belangrijk is onder andere dat de onderarmen goed op tafel liggen, zonder de schouders op te trekken. Ook moet de bovenrand van het beeldscherm iets onder ooghoogte komen. Dit kun je bijvoorbeeld doen door de laptop op een stapel boeken te plaatsen. Dan heb je wel een extern toetsenbord en een muis nodig.

LET OP! Wissel het zitten elk half uur af met bewegen. Haal een glas water, een kop koffie, telefoneer lopend, doe een paar rek- en strekoefeningen. Zo maak je de spieren los.

Neutrale zitppositie

Het is te allen tijde van belang, om de wervelkolom in zijn meest gezonde en neutrale positie te behouden. Dat betekent een gezonde holling in de lage rug, een matige bolling van de borstwervelkolom en een redelijk steile positie van de nekwervelkolom. Aangezien we niet dagelijks een röntgenapparaat naast ons hebben staan, is het handig om te weten dat het lichaam daarvoor een aantal referentiepunten heeft. We hanteren een richtlijn hiervoor; een loodlijn. De lijn die we hanteren is een rechte lijn van het oor, naar het schoudergewricht en het heupgewricht. Deze lijn dient in één rechte loodlijn op de vloer te staan.

Thuiswerken door corona

Volgens de Arbowet moet de werkgever elke arbeidsplaats betrekken in het arbobeleid. Ook de thuiswerkplek. De werkgever moet bijvoorbeeld checken of de thuiswerkplek ergonomisch is ingericht. Door de coronacrisis hebben we te maken met een bijzondere situatie. Het werken vanuit huis is een opgelegde maatregel vanuit de overheid om het coronavirus in te dammen. Werkgevers moeten hieraan gehoor geven, maar er kan niet worden verwacht dat elk bedrijf meteen de juiste spullen heeft voor iedereen, of heeft gecheckt of alle werknemers goede werkplekken hebben.